Trường Đại học Trưng Vương đuợc thành lập năm 2010, là trường đại học chất lượng cao đa ngành, đa lĩnh vực và hoạt động tự chủ. Truờng đang trên đà trở thành một trong nhóm các trường đại học tốt nhất Việt Nam trong lĩnh vực kinh tế, tài chính, kế toán, kinh doanh và luật.

 

👉 Ngành Kế toán: cung cấp các chương trình đào tạo có uy tín trên các lĩnh vực: Kế toán doanh nghiệp; Kế toán các Tổ chức tín dụng, Kế toán quản trị; Kế toán quốc tế, Hệ thống thông tin kế toán, kế toán trên máy vi tính áp dụng cho ngân hàng và cho doanh nghiệp; Kiểm toán doanh nghiệp; Kiểm toán ngân hàng…

👉 Ngành Tài chính Ngân hàng: cung cấp kiến thức về lĩnh vực phân tích tài chính và đầu tư trên thị trường vốn, thị trường tiền tệ trong quá trình toàn cầu hóa; Nắm bắt kiến thức vững chắc về thực hành các nghiệp vụ trong ngân hàng thương mại hiện đại…

👉 Ngành Quản trị Kinh doanh: Nhu cầu tuyển dụng nhân viên tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh luôn dẫn đầu số lượng trên các trang web tuyển dụng

👉 Ngành Luật kinh tế: Luật kinh tế theo đó trở thành công cụ bảo hộ ưu việt, góp phần duy trì sự ổn định an toàn và mang đến hiệu quả cao trong quá trình hợp đồng của các đơn vị kinh doanh.

👉 Ngành ngôn ngữ Anh: Ngôn ngữ Anh là ngôn ngữ chung của toàn cầu, hiện có 50 quốc gia sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ chính, gần 80 quốc gia sử dụng tiếng anh là ngôn ngữ thứ 2. 

CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO

👉 Đào tạo Cao đẳng/ Đại học chính quy.

👉 Đào tạo liên thông từ Trung cấp lên Đại học, từ Cao đẳng lên Đại học chính quy.

👉 Đào tạo và cấp bằng thạc sỹ quản lí kinh tế – Tài chính ngân hàng.

👉 Đào tạo điều dưỡng viên làm việc tại Đức.