Trường đại học Thành Tây ( Phenikaa) được thành lập ngày 10/10/2007 theo quyết định số 1368/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ. Tháng 10/2017, trường đại học Thành Tây trở thành thành viên của tập đoàn Phenikaa-Tập đoàn công nghệ và công nghiệp hàng đầu Việt Nam.

Với sự đầu tư của tập đoàn Phenikaa, trường đã và đang được tái cấu trúc toàn diện theo hướng đổi mới sáng tạo và nghiên cứu. 

 

👉 Là một trường đại học không vì lợi nhuận mà dựa trên định hướng giáo dục: Tôn trọng – Sáng tạo – Phàn biện, Trường Đại học Thành Tây ( Phenikaa) sẽ thực sự trở thành đại học trải nghiệm, nơi hoạt động giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên được gắn liền với thực tiễn.
👉 Trong nghiên cứu, trường phát triển song song cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng. Quá trình đào tạo gắn kết với hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp, giúp cho sinh viên sau khi tốt nghiệp có đủ kỹ năng thực tế làm việc hiệu quả. 

👉 Quốc tế hóa là một trong những chiến lược trụ cột để mở rộng hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao, thực hiện hóa mục tiêu chiến lược nằm trong top 100 trường tốt nhất châu Á trong vòng 2 thập niên. 

💼 ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

👉 Cử nhân quản trị kinh doanh 

👉 Kỹ thuật cơ khí

👉 Kỹ thuật ô tô

👉 Luật kinh tế

👉 Quản trị nhân lực

💼 ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

👉 Thạc sĩ quản lý kinh tế

👉 Thạc sĩ quản trị kinh doanh

👉 Thạc sĩ kỹ thuật xây dựng

👉 Thạc sĩ ngành điều dưỡng