truong-dai-hoc-thanh-dong

 

Địa chỉ: Số 03 Vũ Công Đán, Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, Hải Dương 

Được thành lập theo quyết định số 1489/QĐ-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, Thành Đông là trường đại học đầu tiên của tỉnh Hải Dương. Trường giữ vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Hải Dương nói riêng và của khu vực đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước nói chung

Trường Đại học Thành Đông có sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước nói chung và tỉnh Hải Dương nói riêng. 

 

👉 Khuôn viên Nhà trường có diện tích rộng gần 18 hecta được thiết kế theo hướng công viên đại học; các khu nhà học tập, nhà hiệu bộ, ký túc xá, khu thể thao đa năng…được thiết kế tiện ích; các thiết bị phục vụ giảng dạy, học tập được đầu tư đồng bộ, hiện đại.

👉 Đội ngũ giảng viên gồm hơn 300 người, trong đó trên 92% có trình độ trên đại học, 51% có trình độ Tiến sĩ, Phó Giáo sư và Giáo sư. Tất cả các giảng viên đều có vốn kiến thức, kinh nghiệm thực tiễn phong phú và quan trọng hơn cả là rất tâm huyết với sự nghiệp trồng người

👉 Đào tạo gắn với thực tiễn là phương châm hoạt động của Nhà trường, sinh viên các ngành học đều có 1/3 thời gian đào tạo thực tiễn tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, bệnh viện…; vì vậy sinh viên sau tốt nghiệp có khả năng làm việc ngay không cần đào tạo lại

👉 Đến nay, Nhà trường đã ký kết Thỏa thuận hợp tác toàn diện với hành chục Trường đại học có uy tín ở Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Đức, Philipines…

 

💼 ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

👉 Luật kinh tế

👉 Quản lý nhà nước

👉 Quản lý khách sạn

👉 Quản trị kinh doanh

👉 Kế toán

👉 Tài chính – Ngân hàng

👉  Ngôn ngữ Anh…

 

💼 ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

👉 Thạc sĩ luật kinh tế

👉 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

👉 Thạc sĩ Quản lý kinh tế

👉 Thạc sĩ Quản lý đất đai

👉 Thạc sĩ Quản lý công