Trường Đại học Lương Thế Vinh là Trường Đại học dân lập (Nay là trường Tư Thục) nằm trong hệ thống giáo dục Đại học Việt Nam, là cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo được thành lập ngày 05/12/2003 theo Quyết định số 259/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho các tỉnh vùng đồng bằng sông Hồng

Ngày 02/10/2018, Trường Đại học Lương Thế Vinh được Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 1292/QĐ-TTg v/v chuyển đổi sang loại hình trường Tư thục.

 

Nhà trường đã đào tạo 16 chuyên ngành trình độ đại học thuộc các khối ngành:

👉 Khối ngành kinh tế gồm các chuyên ngành: Kế toán, Quản trị kinh doanh, Tài chính ngân hàng

👉 Khối ngành kỹ thuật gồm các chuyên ngành: Xây dựng, Cơ khí, Điện, Công nghệ thông tin.

👉 Khối ngành Nông Lâm Ngư gồm các chuyên ngành: Nuôi trồng thủy sản, Bảo vệ thực vật, Thú y.

👉 Khối ngành Văn hóa xã hội gồm các chuyên ngành: Văn hóa du lịch, Ngôn ngữ Anh.

👉 Để đáp ứng nhu cầu xã hội theo đúng mục tiêu, sứ mạng, Nhà trường đang tích cực mở thêm một số khoa mới với những ngành như: dược, luật, quản lý hành chính công…

💼 ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC

👉 Thạc sĩ quản trị kinh doanh

👉 Thạc sĩ thú ý