THẠC SĨ QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành quản lý đất đai nhằm giúp các học viên nâng cao trình độ chuyên môn và năng lực công tác,có kiến thức chuyên sâu đảm nhiệm nhiệm vụ quản lý, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và ứng dụng thực tế trong quản lý đất đai một cách có hiệu quả. Hiểu rõ kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật và có khả năng vận dụng thành thạo các chính sách, tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ trong công tác quản lý đất đai

 

 

 

KIẾN THỨC

👉 Học viên làm chủ kiến thức chuyên ngành, có thể đảm nhiệm công việc của chuyên gia trong lĩnh vực quản lý đất đai

👉 có tư duy phản biện; có kiến thức lý thuyết chuyên sâu để có thể phát triển kiến thức mới và tiếp tục nghiên cứu ở trình độ tiến sĩ

👉 có kiến thức tổng hợp về pháp luật, quản lý và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực được đào tạo; kiến thức lý luận, phương pháp luận về khoa học Quản lý đất đai, sử dụng và bảo vệ môi trường đất

👉 Phân tích, đánh giá chiến lược chính sách đất đai; Triển khai tiến bộ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực Quản lý đất đai; Nghiên cứu quản lý và sử dụng đất.

KỸ NĂNG

👉Có kỹ năng hoàn thành công việc phức tạp, không thường xuyên xảy ra, không có tính quy luật, dự báo; có kỹ năng nghiên cứu độc lập để phát triển và thử nghiệm những giải pháp mới, phát triển các công nghệ mới trong quản lý đất đai;

👉Có kỹ năng ngoại ngữ ở mức có thể hiểu được một báo cáo hay bài phát biểu về hầu hết các chủ đề trong công việc liên quan đến ngành; có thể diễn đạt bằng ngoại ngữ trong hầu hết các tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết báo cáo liên quan đến công việc chuyên môn

👉Học viên được rèn luyện, nâng cao kỹ năng hoạt động nghề nghiệp và vận dụng các kỹ năng về quản lý đất đai, phân tích đánh giá tiềm năng đất đai, bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên đất, ứng dụng GIS và viễn thám trong quản lý đất đai, xây dựng hệ thống đăng ký đất đai hiện đại.

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

👉Tất cả thí sinh dự tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học đúng ngành, ngành phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự tuyển.

👉Trường hợp đối với các văn bằng thuộc ngành gần thí sinh phải được học bổ sung kiến thức trước khi thi tuyển đầu vào

MỘT SỐ THÔNG TIN

+1000

Số lượng học viên

+50

Khóa học

+6

Trường đối tác

>98%

Tỉ lệ hài lòng