THẠC SĨ QUẢN LÝ CÔNG

GIỚI THIỆU

Thạc sĩ Quản lý Công (MPM) là chương trình đào tạo được thiết kế dành riêng cho đối tượng là cán bộ quản lý trong các tổ chức công đặc biệt là các cấp chính quyền Trung ương và địa phương, các tổ chức phi chính phủ, và các tổ chức phi lợi nhuận. Trọng tâm của Chương trình là trang bị cho học viên khả năng tư duy, phân tích các vấn đề trong lĩnh vực công và chính sách công cũng như các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về lãnh đạo và quản lý trong các tổ chức công, từ đó, vận dụng kiến thức này để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chính sách đề ra.

 

 

 

KIẾN THỨC

👉 Trang bị năng lực về quản lý và lãnh đạo cho cán bộ công chức làm việc trong các tổ chức công từ Trung ương đến địa phương. Trọng tâm của chương trình là trang bị cho người học năng lực phân tích các vấn đề liên quan đến hoạch định và thực thi chính sách

👉 Bên cạnh đó, chương trình còn trang bị những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo nhằm đưa ra các quyết định hiệu quả trong khu vực công, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc giải quyết các vấn đề thực tiễn tại địa phương.

👉 Có khả năng giải quyết các tình huống giả định trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

 

KỸ NĂNG

👉Chương trình được thiết kế mang tính thực tiễn cao giúp học viên tích lũy được kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm, nâng cao năng lực ra quyết định hiệu quả trong khu vực công.

👉Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

👉Học xong chương trình đào tạo thạc sĩ quản lý công, người học có cơ hội được tham gia đảm nhiệm các vị trí quản lý, lãnh đạo, điều hành tại các phòng ban quản lý nhân sự, hành chính, tổ chức giáo dục, đào tạo trong nước và quốc tế.

 

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

👉Thạc sĩ Quản lý Công là chương trình đào tạo bậc cao học dành cho người học đã hoàn thành chương trình đại học thuộc các khối ngành: kinh doanh, quản lý nhà nước và hành chính

👉Ngoài ra, tất cả những ai quan tâm, mong muốn học hỏi nhằm nâng cao năng lực quản lý điều hành trong các tổ chức công đều có thể tham gia chương trình.

👉Sở hữu tấm bằng Thạc sĩ Quản lý Công sẽ giúp người học có nhiều ưu thế cạnh tranh và cơ hội thăng tiến trong công việc, sẳn sàng đảm nhiệm các vị trí lãnh đạo, quản lý trong các tổ chức trong và ngoài nước.

MỘT SỐ THÔNG TIN

+1000

Số lượng học viên

+50

Khóa học

+6

Trường đối tác

>98%

Tỉ lệ hài lòng