THẠC SĨ MBA

GIỚI THIỆU

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) sẽ trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu trong quản trị điều hành doanh nghiệp, cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học tiến tiến trong lĩnh vực quản trị kinh doanh. Thông qua quá trình nghiên cứu mang tính thực tiễn cao, áp dụng phân tích tình huống, nghiên cứu các lý thuyết nền tảng và xu hướng nghiên cứu cập nhật trong từng lĩnh vực chuyên môn, chương trình đào tạo giúp học viên hình thành và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong kinh doanh, tổ chức triển khai nghiên cứu độc lập, và phân tích kết quả nghiên cứu phục vụ cho việc ứng dụng vào thực tiễn hoạt động quản trị kinh doanh của các tổ chức.

 

 

 

KIẾN THỨC

👉 Cung cấp các kiến thức để học viên có thể xây dựng các chiến lược kinh doanh, ngắn hạn, trung và dài hạn, trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của các tập đoàn, doanh nghiệp thuộc mọi loại hình kinh tế.

👉 Trang bị mới theo hướng chuyên sâu cho học viên một lượng kiến thức chuyên ngành cần thiết, đặc biệt kiến thức chuyên ngành quản trị kinh doanh. Trong đó dành một thời lượng hợp lý để học viên giải quyết những bài tập tình huống và các vấn đề thực tiễn của các doanh nghiệp.

👉 Có khả năng giải quyết các tình huống giả định trong môi trường kinh doanh cạnh tranh.

 

KỸ NĂNG

👉Nâng cao kỹ năng phân tích, tổng hợp và thẩm định, đánh giá của học viên về các vấn đề thuộc lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đặc biệt là trong môi trường kinh doanh quốc tế trong giai đoạn hội nhập kinh tế.

👉Phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập của học viên đối với các vấn đề kinh doanh và quản lý đồng thời nâng cao kỹ năng ứng dụng, để giải quyết các vấn đề thực tiễn.

👉Trang bị kỹ năng sử dụng thành thạo ngoại ngữ chuyên ngành và phương pháp tra cứu thư viện điện tử phục vụ việc học tập và nghiên cứu.

👉 Trình độ ngoại ngữ: đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ theo quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

👉Tốt nghiệp đại học ngành đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Quản trị khách sạn, nhà hàng; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Kinh doanh thương mại.

👉Đã tốt nghiệp đại học các ngành gần với chuyên ngành đăng ký dự thi, bao gồm các chuyên ngành, ngành sau: Tài chính-Ngân hàng; Kế toán; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Quản lý kinh tế; Quản lý khoa học và công nghệ; Quản lý công nghiệp; Quản lý năng lượng và các ngành khác…  và đã học bổ sung kiến thức các môn học chuyên ngành Quản trị kinh doanh.

MỘT SỐ THÔNG TIN

+1000

Số lượng học viên

+50

Khóa học

+6

Trường đối tác

>98%

Tỉ lệ hài lòng