THẠC SĨ LUẬT KINH TẾ

GIỚI THIỆU

Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật kinh tế hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực luật kinh tế, chuyên sâu kinh doanh quốc tế, có khả năng làm việc độc lập, có kiến thức sâu rộng và kỹ năng hành nghề luật vững chắc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các văn phòng luật trong và ngoài nước

 

 

 

KIẾN THỨC

👉 Chương trình đào tạo Thạc sĩ Luật kinh tế hướng đến xây dựng đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực luật kinh tế, chuyên sâu kinh doanh quốc tế, có khả năng làm việc độc lập, có kiến thức sâu rộng và kỹ năng hành nghề luật vững chắc trong các cơ quan quản lý Nhà nước, các văn phòng luật trong và ngoài nước

👉 Có hiểu biết về môi trường đa dạng văn hóa và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu.

👉 Có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của của công việc và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

KỸ NĂNG

👉Chương trình nhằm đào tạo cho học viên cao học những kĩ năng nghiên cứu một cách độc lập trong lĩnh vực luật kinh tế. Có khả năng giải quyết những vấn đề lớn đồi hỏi phải có kiến thức sâu rộng và sự vận dụng kiến thức một cách tổng hợp.

👉Kỹ năng giao tiếp nói và viết: Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết cần thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.

👉Kỹ năng nghiên cứu pháp luật và tin học: Thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật. Có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật. Có năng lực nghiên cứu chuyên sâu và độc lập các vấn đề của pháp luật.

 

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

👉Tốt nghiệp Đại học ngành Luật, Luật kinh tế…

👉Thí sinh tốt nghiệp Đại học ngành gần hoặc ngành khác với chuyên ngành dự thi cần học bổ sung kiến thức trước khi thi (các môn học bổ sung kiến thức được xác định dựa trên bảng điểm trình độ đại học của thí sinh).

👉 Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được công nhận theo quy định.

MỘT SỐ THÔNG TIN

+1000

Số lượng học viên

+50

Khóa học

+6

Trường đối tác

>98%

Tỉ lệ hài lòng