CỔNG ĐẠI HỌC TRỰC TUYẾN SMARTUNI.VN

Dự án Cổng Đại học thông minh SmartUni.vn triển khai từ năm 2015: Đào tạo trực tuyến cho sinh viên tham gia các dự án hợp tác với các trường đại học các chương trình đào tạo trực tuyến online 24/7 với hơn 100 khóa học cho sinh viên học tập và trải nghiệm.

+2000

Học viên

+100

Khóa học

+20

Chuyên gia giảng dạy

Lorem ipsum dolor sit amet...

VIDEO GIỚI THIỆU