Tình trạng mất ổn định của doanh nghiệp bắt có nguyên nhân sâu xa từ việc các CEO và nhà quản trị thiếu kỹ năng về tài chính, chẳng hạn như phân tích đúng tình trạng tài chính của doanh nghiệp hay quản trị dòng tiền.Khi điều kiện kinh tế vĩ mô gặp khó khăn, doanh nghiệp thường bị chi phối bởi việc lo cho sự “an toàn” và “cơm áo gạo tiền” về tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng làm được điều này.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

LÝ DO HỌC TẠI AFC

👉 Giảng viên giàu kinh nghiệm của các tập toàn lớn trong và ngoài nước và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính

👉 Chương trình được thiết kế mang tính logic cao giúp học viên hiểu rõ kiến thức về phân tích tài chính dùng trong quản trị kinh doanh

👉 Môi trường học tập năng động, chương trình đào tạo mang tính thực tiễn ngành cao

👉 Cơ sở vật chất hạng A, địa điểm học thuận tiện tại mặt phố – Nơi tập trung các Trung tâm tài chính và tập đoàn kinh tế lớn.

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

👉 Các nhà quản lý đang giữ trọng trách là người đứng đầu các bộ phận tác nghiệp của doanh nghiệp lớn

👉 Các lãnh đạo doanh nghiệp thành viên trong tổng công ty mong muốn tìm hiểu và nắm bắt một cách có hệ thống về các mảng quản trị chuyên ngành, qua đó nâng cao năng lực điều hành doanh nghiệp, đóng góp vào thành công chung của cả hệ thống.

👉 Các lãnh đạo doanh nghiệp vừa và nhỏ mong muốn tiếp cận kiến thức cốt yếu về quản trị kinh doanh, làm quen với những tình huống quản trị thực tiễn

👉 Những ứng viên của chức vụ giám đốc doanh nghiệp trong tương lai

NỘI DUNG KHÓA HỌC

👉 MODULE 1: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

👉 MODULE 2: THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ

👉 MODULE 3: QUẢN TRỊ DÒNG TIÊN DÀNH CHO NHÀ QUẢN LÝ

👉 MODULE 4: QUẢN TRỊ GIÁ THÀNH VÀ QUYẾT ĐỊNH SẢN XUẤT- TỒN KHO

👉MODULE 5: TỐI ƯU HÓA CẤU TRÚC CHI PHÍ DOANH NGHIỆP

CHUYÊN GIA & DIỄN GIẢ CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CHUYÊN GIA

DN. TS. tÔ NHẬT

CHUYÊN GIA

PGS. TS. Đặng đức sơn

CHUYÊN GIA

ts. lê đăng doanh

CHUYÊN GIA

Sebastian Beja

CHUYÊN GIA

VINCE TAN

CHUYÊN GIA

Dn. john nguyễn