KHÓA HỌC KIỂM SOÁT NỘI BỘ

GIỚI THIỆU

Khi kế toán hay thủ quỹ biển thủ hàng tỷ đồng mà vẫn không bị phát hiện? Khi hệ thống các quy định bị bóp méo hoặc không được thực thi? Khi…hệ thống kiểm soát nội bộ có vấn đề…

Kiểm soát nội bộ là vấn đề đau đầu của nhiều doanh nghiệp. Mặc dù có sự giám sát hàng ngày của hệ thống các nhân viên mẫn cán và các phương tiện tối tân, Kiểm soát nội bộ dường như vẫn là điểm yếu của hầu hết các doanh nghiệp.

 

 

 

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

👉 Hiểu biết về các rủi ro về hệ thống kiểm soát nội nộ, rủi ro tuân thủ và rủi ro hoạt động mà doanh nghiệp có thể gặp phải.

👉 Xác định điểm quan trọng trong một hệ thống kiểm soát nội bộ theo chuẩn Quốc tế: Nguyên tắc bất kiêm nhiệm, nguyên tắc lợi ích – chi phí,…

👉 Cách thức xây dựng các quy trình kiểm soát thông qua các Case-studies với các ngành kinh doanh khách nhau

👉 Thiết lập hệ thống thông tin phản hồi và ra quyết định nhanh chóng

 

 

MỘT SỐ THÔNG TIN

+2000

Số lượng học viên

+100

Khóa học

+20

Đối tác chiến lược

>98%

Tỉ lệ hài lòng