HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI

+6000

SỐ HỌC VIÊN TIẾP CẬN

+200

KHÓA HỌC ĐÃ TRIỂN KHAI

+50

TỔNG DỰ ÁN ĐÃ THỰC HIỆN

+100

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC

AFC Global Education thuộc AFC Việt Nam đã đào tạo hơn 6,000 học viên tại trung tâm ở Hà Nội và chi nhánh TP. HCM. Đội ngũ giảng viên gồm 62 chuyên gia, cố vấn cấp cao.Viện đã hợp tác với gần 50 doanh nghiệp và thực hiện 108 dự án đào tạo Inhouse khác nhau trên khắp cả nước

Tính đến nay, Success Business đã triển khai hơn 300 Sự kiện đào tạo lớn nhỏ, online và offline dành cho hơn 30.000 cá nhân, công ty và các tổ chức

Chúng tôi đang đã hợp tác cùng hơn 20 giảng viên và chuyên gia hàng đầu về phát triển cá nhân và phát triển kinh doanh cho ba đối tượng: Doanh nhân, phụ nữ và trẻ em và thương hiệu được ghi nhận trên thị trường quốc tế