+3000

+20

+40

+100

MỤC TIÊU KHÓA HỌC

Đào tạo ra những cử nhân và thạc sĩ có đủ đức, đủ tài, có khả năng độc lập phân tích, quyết đoán để lựa chọn đúng ngành nghề mình yêu thích và mở ra nhiều cơ hội trong quá trình thăng tiến, thu nhập cao. 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO CỬ NHÂN

👉 Cử nhân kế toán

👉 Cử nhân ngôn ngữ anh

👉 Cử nhân ngôn ngữ Trung

👉 Cử nhân công nghệ thông tin

👉 Cử nhân quản trị kinh doanh

👉 Cử nhân luật

👉 Cử nhân quản lý nhà nước…