💼 Sứ mạng của CHRO – Giám đốc Nhân sự là: Kiến tạo đội ngũ nhân sự đủ năng lực dẫn dắt đổi mới thành công, sao cho từng người lấp được lỗ hổng, phát huy năng lực, tính sáng tạo, sự phối hợp để nguồn nhân lực trở thành nguồn tài lực trong doanh nghiệp.

💼 Với những nhận thức sâu sắc về sự thay đổi của ngành quản trị nhân sự thế giới, cùng với bối cảnh nhân sự Việt Nam và các quy định mới của pháp luật về lao động, các chuyên gia của AFC đã nghiên cứu, thiết kế và biên soạn chương trình đào tạo “Giám đốc Nhân sự”.

MỤC TIÊU

👉 Giúp học viên biết được một “Giám đốc Nhân sự” (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp;
👉 Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.
👉 Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;

👉 Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Chân dung CHRO; Chiến lược nguồn nhân lực; Tổ chức bộ phận nhân sự; Tuyển dụng & Bổ dụng; Đánh giá nhân sự; Đào tạo & Phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; Lương & chế độ đãi ngộ; Pháp luật lao động; Chuyên đề hội thảo; Quản trị cuộc đời.

LÝ DO HỌC TẠI AFC

👉 Giảng viên giàu kinh nghiệm của các tập toàn lớn trong và ngoài nước và các chuyên gia trong lĩnh vực tài chính

👉 Chương trình được thiết kế mang tính logic cao giúp học viên hiểu rõ kiến thức về phân tích tài chính dùng trong quản trị kinh doanh

👉 Môi trường học tập năng động, chương trình đào tạo mang tính thực tiễn ngành cao

👉 Cơ sở vật chất hạng A, địa điểm học thuận tiện tại mặt phố – Nơi tập trung các Trung tâm tài chính và tập đoàn kinh tế lớn.

ĐỐI TƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH

👉 Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;

👉 Những người đang là Chuyên viên nhân sự hay Chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

 

 

NỘI DUNG KHÓA HỌC

👉 MODULE 1: Chân dung CHRO

👉 MODULE 2: Chiến lược nguồn nhân lực

👉 MODULE 3: Tổ chức bộ phận nhân sự

👉 MODULE 4: Tuyển dụng và Bổ dụng

👉MODULE 5: Đánh giá nhân sự

👉MODULE 6: Đào tạo và Phát triển

👉MODULE 7: Văn hóa doanh nghiệp

👉MODULE 8: Lương và Chế độ Đãi ngộ

👉MODULE 9: Pháp luật lao động

👉MODULE 10: Chuyên đề hội thảo

CHUYÊN GIA & DIỄN GIẢ CAO CẤP HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

CHUYÊN GIA

DN. TS. tÔ NHẬT

CHUYÊN GIA

PGS. TS. Đặng đức sơn

CHUYÊN GIA

ts. lê đăng doanh

CHUYÊN GIA

Sebastian Beja

CHUYÊN GIA

VINCE TAN

CHUYÊN GIA

Dn. john nguyễn