KIÊN ĐỊNH

Chúng tôi là những con người kiên định với sứ mệnh và mục tiêu mình đã lựa chọn

TÔN TRỌNG

Chúng tôi luôn tôn trọng khách hàng, đối tác, nhân viên. Và chúng tôi cũng luôn mong muốn nhận được sự tôn trọng dành cho mình.

KHIÊM NHƯỜNG

Chúng tôi luôn khiêm nhường và biết điều.

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Giáo dục – đào tạo

EduInvest Holdings được thành lập bởi hai đơn vị thành viên là AFC Global Education và Success Business. Chúng tôi đã tích lũy nhiều năm kinh nghiệm trong sự nghiệp Giáo dục và đào tạo.