Giá trị

Đào tạo Thạc sĩ là một trong những chương trình hợp tác với các trường đại học trong nước được chúng tôi triển khai từ nhiều năm nay. Chương trình học đa dạng với các chuyên ngành: Quản lý kinh tế, Luật, Quản trị kinh doanh, Kế toán, …

Chương trình đào tạo được xây dựng theo hướng ứng dụng nhằm giúp người học có được kiến ​​thức hệ thống, hiện đại về quản trị kinh doanh, có khả năng tổ chức và điều hành doanh nghiệp trong thời đại kỹ thuật số.

Sinh viên có phương pháp nghiên cứu khoa học tốt, có quan hệ với các bạn trong lớp là những doanh nhân, nhà quản lý xuất sắc. Sau khi tốt nghiệp được tiếp tục tham gia chương trình đào tạo tiến sĩ.