CÁC ĐỐI TÁC

ĐỐI TÁC TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC

Các trường đại học đối tác

Công ty và tập đoàn đối tác

Đối tác khu vực châu Á

Đối tác khu vực châu Âu & Mỹ

đối tác trong nước

Các trường đại học đối tác: Đại học Thành Đông; Đại học Thành Tây; Đại học Quốc tế Bắc Hà; Đại học lương thế vinh; Đại học Trưng vương

Các công ty & tập đoàn đối tác: Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN); Tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM); Bất động sản MCG…

 

Đối tác quốc tế

Đối tác khu vực châu Á: Atago Janpanese School; Bangkok University; Edunet…

Đối tác khu vực châu Âu và Mỹ: Napa valley college; Jonkoping University…

 

liên hệ với chúng tôi