Author Archives: admin

Tuyển dụng: Trợ lý phát triển giáo dục

MÔ TẢ NHIỆM VỤ 1.Hợp tác phát triển, giao dịch đàm phán với đối tác -Tham gia đàm phán với các đối tác về dự án giáo dục -Thực hiện và chỉ đạo các cuộc họp, tài liệu -Thực hiện và chỉ đạo kết nối thông tin giữa 2 bên 2.Chuẩn bị sự kiện hợp […]

NHỮNG ĐIỂM MỚI TRONG QUY CHẾ ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Thông tư 23/2021/TT-BGDĐT được ban hành và có hiệu lực từ 15/10/2021, kéo theo đó là một số thay đổi trong quy chế đào tạo thạc sĩ, áp dụng đối với các khóa trung tuyển kể từ thời điểm thông tư có hiệu lực. Dưới đây là những điểm mới nổi bật nhất của thông tư 23